TINJAUAN  

Cari :

SUSUNAN PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA


Rabu, 05/12/2018 WIB

PENGURUS HARIAN
  Ketua Umum  : Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes
  Sekretaris Jenderal : Dr. Ade Jubaedah, SSiT, MM, MKM
  Ketua I : Nunik Endang Sunarsih, SST, SH, MSc
  Ketua II : Yetty Leoni Irawan, MSc
  Bendahara : Heru Herdiawati, SST, SH, MH
       
BIDANG-BIDANG
  Tata Usaha dan Rumah Tangga : Sri Setiyati
  Humas : Ida Ayu Citarasmi, SSiT, MKM
  Advokasi dan Hub. Luar Negeri : Laurensia Lawintono, MSc
       
  Organisasi : Sri Poerwaningsih, SST, SKM, M.Kes
  Hukum : Herlyssa, SST, MKM
  Penelitian dan Pengembangan : Dra. Maryanah, AmKeb, M.Kes 
       
  Pendidikan : Dr. Indra Supradewi, MKM
  Pelatihan : Tuti Sukaeti, SPd, SST, M. Kes
  Pelayanan : Siti Romlah, MKM
       
  Administrasi Keuangan : Sri Martini
  Fund Rising : Ratna Chairani, SST, M. Kes
       
Ketua Yayasan Buah Delima : Dra. Misfita Farida, SKM, M. Kes
       
Majelis Pertimbangan Organisasi  : Nur Ainy Madjid, SKM
      Tuminah Wiratnoko, SIP, MM
       
Majelis Pertimbangan Etik Bidan : Aan Andanawaty, SST, MM. Kes
       

 

Tim Teknis Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia

Nama-nama Tim Teknis PPIBI

1. Grietje U. Masyitha, SST, SKM, M. Kes

2. Asniah, SST, M. Kes

3. Wasnidar, M. Kes

4. Sugiyati, SKM, MSi

5. Endang Sundari, SST

6. Fitriani, SST, MHKes

7. Bintang Petralina, SST, M. Keb

8. Erika Yulita, SST, M. Keb

9. Juli Oktalia, MA

10. Zulvi Wiyanti, SSiT, M.Kes

11. Mitra Kadarsih, M. Keb

12. Kusuma Dini, AmKeb, SKM, MKM

13. Herlina Mansur, MKM

14. Marlynda Happy NS, S.ST, MKM

 
ARTIKEL SELENGKAPNYA
Senin, 03/12/2018 WIB

Filosofi Kami

Dalam menjalankan perannya bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan asuhan. Keyakinan tersebut meliputi:
Baca selengkapnya...
Jumat, 01/01/2016 WIB

Pendidikan

Perkembangan Pendidikan Bidan
Baca selengkapnya...
Senin, 03/12/2018 WIB